Nederlandse bergers lopen vast in Indonesische bureaucratie

Een Nederlandse bergingsexpeditie die op zoek was naar historische Fokker watervliegtuigen uit 1942 is onverrichter zake teruggekeerd uit Indonesië. De Fokker-watervliegtuigen zijn in 1942 tijdens de Japanse inval van toenmalig Nederlands-Indië tot zinken gebracht in een rivier op Oost-Java. De Fokker T.IVa en Fokker C.Xiw vliegtuigen konden, na de verloren zeeslag in de Javazee waardoor de Japanse inval een feit werd, niet meer uitwijken naar Australië of Ceylon (nu Sri Lanka) omdat hun actieradius te kort was. De Marineluchtvaartdienst maakte de toestellen onbruikbaar voor de Japanners door de 13 toestellen in de rivier af te zinken en de propellers krom te slaan. Omdat de toestellen in zoet water liggen en in de loop van de tijd de rivier verzand is zijn de toestellen nu waarschijnlijk goed geconserveerd.

In 1998 heeft luitenant ter zee der eerste klasse Jos Rozenburg een eerste onderzoek ter plekke ingesteld. Dat onderzoek resulteerde in een vervolgexpeditie die op 21 mei vertrok om twee watervliegtuigen te bergen. Specialisten van het bedrijf zouden samen met luitenant Rozenburg een bodemonderzoek uitvoeren om te bepalen of de vliegtuigen inderdaad nog in goede staat zijn. Aan de hand van dat onderzoek zouden dan bergingsspecialisten van de Marineluchtvaartdienst en de Koninklijke Luchtmacht in samenwerking met het Indonesische leger (o.a. duikers) twee toestellen bergen. Uiteindelijk zouden de toestellen dan ten toon worden gesteld in het Militair Luchtvaart Museum. Maar die opzet is in de ondoorgrondelijke procedures van de Indonesische bureaucratie vastgelopen.

Of het gerucht ter plekke dat in de watervliegtuigen schatten zaten verborgen hier iets mee te maken heeft is onbekend. In elk geval dachten veel Javaanse dorpsbewoners dat de Nederlanders niet zo maar voor het bergen van oude vliegtuigen al die moeite deden! De mislukte bergingsexpeditie is inmiddels weer naar Nederland teruggekeerd. Ze wil proberen haar huiswerk nu nog beter te doen om binnen twee jaar alle Indonesische horden te kunnen nemen.