Maritiem

Marine Survey
Side-scan-sonar is een van de middelen om maritieme opsporings-opdrachten met succes te kunnen uitvoeren. Het geeft u de mogelijkheid om verloren kostbare onderdelen van schepen en andere obstakels onder water te laten opsporen.

 

Side-scan sonar Algemeen

De side-scan sonar is een apparaat waarmee (verloren) objecten die zich op de bodem onderwater of zelfs in de waterkolom bevinden in beeld kunnen worden gebracht. Ook objecten die zich grotendeels in de bodem bevinden maar waarvan een klein gedeelte nog uit de bodem steekt, kunnen gelokaliseerd worden. Voor objecten die volledig begraven zijn in de bodem zonder uitstekende delen is side-scan ongeschikt. Hiervoor is o.a. de sub-bottom profiler en/of de magnetometer in te zetten.

 

Hoe werkt het?

Over het algemeen wordt onder een side-scan sonar systeem verstaan; een torpedovormig lichaam, aangesloten op een computer en/of printer. Deze wordt onder of achter een schip gesleept en zend signalen uit om vervolgens de terugkerende echo hiervan te ontvangen.

De echo draagt alle informatie in zich om een beeld te presenteren op een beeldscherm of printer en afhankelijk van het systeem, soms zo zuiver dat het veel op een foto lijkt. Een groot voordeel is dat de side-scan, evenals alle andere sonarsystemen, objecten haarscherp in beeld kan brengen op relatief grote afstanden in bv. troebel of zelfs zwaar door vuil verontreinigd water.

Het torpedovormige lichaam ofwel towfish op de bovenstaande illustratie is in vooraanzicht getoond. De gele bogen aan de rechterzijde illustreren het uitgezonden sonar signaal dat overigens ook aan de linkerkant ontstaat. Dit patroon kan soms wel, afhankelijk van enkele zaken, 1000 meter of meer overbruggen. De witte lijnen illustreren de teruggezonden echo van de uitgezonden geluidssignalen (geel) die weerkaatsen op het getoonde scheepswrak en de bodem. Ook vissen en andere objecten in de waterkolom kunnen een echo genereren.

Side Scan Sonar

Video Uitleg