RemoSens BV meldt opnieuw:

Nederlandse wateren liggen VOL autowrakken met daarin vermiste personen.
Incidenteel wordt een aangetroffen autowrak daadwerkelijk geborgen omdat het bv. de vaarroute hindert.
Bij berging rekent men vaak niet op eventuele personen die mogelijk in het wrak aanwezig zijn.
Daardoor wordt het vaak verticaal of ondersteboven etc. geborgen en ook niet onderwater afgesloten ter voorkoming van wegspoeling.

Het wrak blijkt dan al langere tijd (vaak vele jaren) reeds bekend te zijn maar er werd door niemand iets mee gedaan.

RemoSens heeft inmiddels honderden autowrakken alleen al in Nederland aangetroffen met Sonar en Magnetometer (soort metaaldetector) die er reeds jaren liggen zonder dat iemand er zich om bekommerd.
De Belgische overheid doet dat wel met veel succes en heeft zo diverse vermissingen opgelost.
Een trieste gedachte dat mensen vaak vele jaren op zoek zijn naar hun geliefden terwijl diverse keren bewezen is dat de auto van die perso(o)n(en) reeds lang tevoren werd aangetroffen maar nooit werd geborgen of onderzocht.

RemoSens heeft helaas de middelen voor inspectie en/of berging niet en degenen aan wie het gevraagd werd, deden er vrijwel nooit iets mee.